Problematika andělů a démonů v novém čísle MKR Communio

Nové číslo Mezinárodní katolické revue Communio (svazek 97.) se věnuje otázkám teologie andělů, přičemž se zvláště soustředí na nauku o démonech. Právě existence zlých duchů a jejich působení jsou dnes na jednu stranu zpochybňovány, na druhou stanu však tyto skutečnost přitahují až nepřiměřenou pozornost mnoha našich současníků. Číslo s příspěvky českých a zahraničních autorů přistupuje k celé problematice ve světle ústředního tajemství víry, kterým je nauka o trojjediném Bohu a o Kristově spasitelném díle.