Autorita a moc: témata nového čísla MKR Communio

„Vztah autority, moci a poslušnosti je palčivé téma současné církve,“ píše v úvodních slovech k 96. svazku Mezinárodní katolické revue Communio teolog Karel Sládek, který číslo připravil jakožto jeho kurátor. Příspěvky, které tentokrát napsali výlučně domácí autoři, chtějí přispět k poctivé a otevřené reflexi o způsobu výkonu duchovní moci a o jejích pokušeních, ať již vyvěrají z kariérismu, zesvětštění, klerikalismu nebo politické ambice ovládat druhé. O tom, jak uplatňoval svoji autoritu vtělený Boží Syn, pojednává studie biblisty Angela Scarana, který Ježíšův výkon moci popisuje vztahově jako „od Otce v Duchu“. Pastoralista Pavel Ambros přináší vhled do historie klerikalismu, přičemž prvořadým kontextem jeho úvah je tajemství Kristova kněžství přítomného v celém Božím lidu. Systematický teolog Vojtěch Novotný analyzuje rysy a příčiny klerikalismu podle papeže Františka, a přitom poukazuje na to, jak tento fenomén nelze ospravedlnit ani ekleziologicky ani kristologicky. Vztah mezi autoritou, mocí a postavením ženy v katolické církvi se stal tématem úvah teoložky Barbory Šmejdové, která sáhla pro inspiraci k textům Hanse Urse von Balthasara a Adrienne von Speyr. Úvahy spirituálního teologa Karla Sládka vnášejí do debaty poznatky humanitních věd a neurověd uplatněné při zkoumání zneužití autority v pomáhajících profesích. Rozhovor téhož autora s emeritním biskupem Františkem Radkovským nahlíží téma čísla z perspektivy nositele autority v církvi. Závěrečný text čísla je tematicky odlišný a popisuje průběh přípravy nového katolického překladu Bible do češtiny. Kéž předkládané číslo pomůže v českém prostředí otevřít nesnadnou otázku s odvahou, nepředpojatostí a solidním teologickým základem.