evangelium

 • 4/2020 Andělé a démoni

  Editorial (359–360)

  Joseph Ratzinger, Sbohem, satane? (363–370)

  Vojtěch Brož, Ježíš, andělé a démoni v novozákonních evangeliích (371–394)

  Heinrich Schlier, Mocnosti a síly podle Nového zákona (395–408)

  Angelo Amato, Démonologie - tradice a vývoj dogmatu (409–436)

  Serge-Thomas Bonino, Jak se z anděla stane démon (437–458)