Mezinárodní katolická revue Communio
je teologické periodikum, jež se cíleně soustředí k nejpodstatnějším otázkám křesťanské víry, o nichž pojednává v trinitární, christocentrické a eklesiologické perspektivě. Pro tento časopis, jehož program je shrnut do pojmu communio, je typická spojitost teologie, duchovního života a kultury.

0/1996: Communio – program

Hans Urs von Balthasar, Modlitba za Communio (4)

Editorial (5–7)

Hans Urs von Balthasar, Communio – program (8–23)

Joseph Ratzinger, Communio – program. Po dvaceti letech (24–35)

Henri de Lubac, Společenství svatých (36–42)

Jean Daniélou, Trinitární aspekty Církve (43–47)

Jean Corbon, Modlitba v křesťanském životě (48–52)

František X. Halas, Jan Sarkander  (53–69

Výročí: Henri de Lubac 1896–1996 (70–72)

Henri de Lubac, Rozhovor o II. Vatikánském koncilu (73–104)

4/2012: Umírání

Editorial (5–6)

Jaroslav Brož, „Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu“: Perspektiva smrti a nového života v Pavlových listech (7–19)

Vojtěch Brož, Smrt v janovské literatuře (20–42)

Jana Maroszová, „Zanech kvasu, boj se času posledního...“: Umírání a smrt z pohledu barokních básníků (43–65)

Pavel Frývaldský, Teologie smrti a „ars moriendi“ podle Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. (66–72)

Guy Gaucher, „Nikdy nebudu vědět, jak zemřít“ – Terezie z Lisieux (73–78)

Karel Sládek – Pavel Vojtěch Kohut, „Otče, oslav své jméno“ (Jan 12, 28): Teologicko-pastorační podněty pro duchovní prožívání stáří a umírání (79–98)

Robert Spaemann, Umírání v dnešní době (99–101)

Antoine Bodar, Stáří (102–103)

Abstracts (105–108)