Mezinárodní katolická revue Communio
je teologické periodikum, jež se cíleně soustředí k nejpodstatnějším otázkám křesťanské víry, o nichž pojednává v trinitární, christocentrické a eklesiologické perspektivě. Pro tento časopis, jehož program je shrnut do pojmu communio, je typická spojitost teologie, duchovního života a kultury.

3/2014: Ecclesiam unam

3-2014Editorial

Robert Svatoň, Jedna církev a její jednota (8–27)

Kurt kardinál Koch, Jednota církve v ekumenické perspektivě (28–41)

Roberto Repole, Církev, zárodek jednoty (42–54)

Christian Stoll, Petr v rámci celku. H. U. von Balthasar o postavení Petra v catholice (55–61)

Jan-Heiner Tück, Primát společenství. Od Benedikta XVI. k Františkovi. Úvahy o Petrově službě ve třetím tisíciletí (62–78)

Emmanuel Lanne, Východní katolické církve – most nebo zeď mezi pravoslavnými a katolickými církvemi (79–85)

Karl-Heinz Menke, Svár ostrých kontroverzí. Závěrečná mariologická kapitola koncilní konstituce o církvi Lumen gentium (86–102)

 

Abstracts

2/2014: Zdraví

2-2014Editorial

Jean-Pierre Batut, Od přirozenosti ke slávě, milost nemoci (7–17)

Hans Urs von Balthasar, Zdraví mezi vědou a moudrostí (18–29)

David C. Schindler, Zdraví a svatost (30–46)

Adam Mackerle, Zdraví v Bibli. Antropologicko-teologický nástin tématu (47–65)

Lukáš Jan Fošum OP, Zdraví, kvalita život a human flourishing (66–75)

David Vopřada, Svátosti – Kristův lék u církevních otců (74–86)

Pavel Vojtěch Kohut OCD, „Aby se na něm zjevily Boží skutky“ (Jan 9, 3). Od etologie nemoci ke zprostředkující úloze zdravotního stavu (87–97)

Jana Maroszová, O chlebě života a hořkých pilulkách (98–110)

Abstracts

1/2014: Apologie a apologetika

Editorial

William Levada, Naléhavá potřeba nové apologetiky pro církev 21. století (9–17)

Vincent Carraud, Neaktuální apologetika a aktuální apologeta (18–28)

Marie-Françoise Baslez, Je třeba se hájit? Jak se hájit? Situace mučedníků prvních staletí (29–39)

Pierre Glaudes, Podobenství „fin de siècle“ a apologetika. Léon Bloy „Člověk není dokonalý“ (40–55)

Pavol Hrabovecký, Výzvy G. K. Chestertona pre novú apologetiku (56–70)

Nicola Reali, „Aggiornamento“ apolgoetiky mezzi teologi a pastorací (70–79)

Abstracts

4/2013: Ecclesiam sanctam

Editorial (5–9)

Ioannis Spiteris, Svatost církve jako život v Kristu a její svátostná povaha podle Mikuláše Kabasily (9–25)

Erio Castellucci, „Zjevím na nich svou svatost před očima všech národů“ (Ez 28, 25). Misijní význam svatosti církve (26–38)

Stefaan Van Calster, Pedagogika svatosti (39–47)

Angelo Amato, Beatifikační a kanonizační procesy. Kritéria, průběh, význam (48–58)

Jean-Robert Armogathe, Odpustky, milosrdenství Boží darované v úplnosti (59–68)

Jana Maroszová, „Celá krásná...“ Středověcí autoři o hříšné světici a svaté hříšnici (69–84)

Karl-Heinz Menke, Svátostnost eucharistie (85–103)

Abstracts (104–106)

3/2013: Moudrost

Editorial (5–9)

Alexis Leproux, „Zamiloval jsem si Moudrost...“ (10–20)

David Vopřada, Augustinova cesta k Boží Moudrosti – Kristus a církev (21–34)

Tomáš Machula, Moudrost lidská a božská podle Tomáše Akvinského (35–43)

Jana Maroszová, Zrcadlo či loď. O moudrosti v bláznovské literatuře raného novověku (44–68)

Karel Sládek, O moudrosti v pojetí Tomáše Špidlíka (69–76)

Paul McPartlan, Teologie v rámci unverzity. Ocenění dokumentu Mezinárodní teologické komise (77–86)

Prokop Brož, Mnohotvará Boží moudrost (Ef 3, 10) (86–100)

Mezinárodní setkání redakcí Communio v Praze (101–103)

Abstracts

1-2/2013: Blahoslavenství

Editorial (6–7)

Vojtěch Brož, Ježíš a blahoslavenství (8–23)

Tomáš Machula, Výklad blahoslavenství u sv. Tomáše Akvinského (24–40)

Mistr Eckhart, Beati pauperes spiritu, quia ipsorum est regnum caelorum (Mt 5, 3) (41–45)

Michael Figura, Duch svatý těšitel (46–56)

Vojtěch Novotný, Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví (57–67)

David Vopřada, Hlad a žízeň po spravedlnosti. Antologie z patristické exegeze čtvrtého blahoslavenství (68–87)

Jan Ambaum, Milosrdenství a odpuštění hříchů (88–93)

Stefaan Van Calster, Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec (94–97)

Vojtěch Janšta, Blahoslavenství čistého srdce v teologii a spiritualitě Hugo Rahnera (98–121)

Joachim Gnilka, Blahoslavení tvůrci pokoje (122–128)

Joseph Ratzinger, Role náboženství vzhledem k současné krizi míru a spravedlnosti (129–139)

Hans Urs von Balthasar, Je Ukřižovaný „blažený“? (140–142)

Adrienne von Speyr, Odměna lásky (143–148)

Jan Hojda, Putování k domovu. Extáze, exodus a exitus Juraje Hordubala (149–177)

Abstracts (178)