Mezinárodní katolická revue Communio
je teologické periodikum, jež se cíleně soustředí k nejpodstatnějším otázkám křesťanské víry, o nichž pojednává v trinitární, christocentrické a eklesiologické perspektivě. Pro tento časopis, jehož program je shrnut do pojmu communio, je typická spojitost teologie, duchovního života a kultury.

2/2015: Vnitřní modlitba

Editorial (5–10)

Hans Urs von Balthasar, Křesťanská modlitba je odlišná (11–16)

Jean DaniélouModlitba a Trojice (17–24)

André Louf,Liturgie vnější a vnitřní  (25–32)

Antonio Sicari, Aktuálnost jednoho dokumentu. Nad listem Kongregace pro nauku víry Orationis formas (1989)(33–36)

Angelo Scola, Modlitba, nejvyšší vyjádření lidské svobody (37–43)

Pavel Vojtěch Kohut, "Marie a Marta musejí kráčet spolu" (7H 4, 12). Vztah života a vnitřní modlitby v nauce svaté Terezie z Ávily (44–60)

Adrienne von Speyr, Láska v modlitbě (61–65)

Zuzana Holasová – Marie Ventová, Ve vnitřní modlitbě nalézáme svůj osobní vztah k Bohu. Rozhovor o vnitřní modlitbě (66–71)

Vojtěch Novotný, (Ne)vyslyšená modlitba (72–83)

 

1/2015: Otče náš, jenž jsi na nebesích

Editorial (5)

Angelo Scarano, Globální pohled na modlitbu Páně (8–21)

Thomas Söding, Modlitba v Duchu: Otčenáš -ústřední prvek Ježíšova učení (22–33)

Jean-Pierre Batut, Modlit se k Otci  skrze Syna v Duchu: Úvahy o specifičnosti křesťanské modlitby (34–50)

Jean-Robert Armogathe, "Otec, který je na nebesích" a "Otec na výsosti": Židovské liturgické pozadí modlitby Páně (51–58)

Pavel Vojtěch Kohut, "Otec ve skyrtosti" (Mt 6,6.18): Křesťanská zkušenost neuchopitelné blízkosti Otce v evangeliích (59–73)

Pierguseppe Bernardi, Trinitární hypostaze Otce: Jak je možné vidět Neviditelného? (74–91)

Josef Bartoň, Česká tvář modlitby Páně (92–101)

 

4/2014: Teologie a umění

Editorial

J.W. Goethe, Karel Čapek, Umění mimo dobro a zlo? Pohledy básníků (12–22)

Jana Maroszová, "Z lásky jen slovo tu přebývá" aneb O chlebě života (podruhé a jinak) (23–45)

Barbora Hojdová, Proměna člověka v lásce jako paralela vrůstání do Krista. Interpretace prózy Květy Legátové Jozova Hanule (46–60)

Jan Hojda, Teologická četba literatury - cesta víry k člověku (61–70)

Kateřina Kočí, Role umění v biblické interpretaci (71–83)

Vojtěch Janšta, Svatost a světci - (ne)ekumenické téma? (84–95)

Enzo Bianchi, Karel Sládek, Komunita v Bose: mnišství stále inspirující. Rozhovor s převorem Enzem Bianchim (96–110)

Abstracts

ZAKOUPIT

3/2014: Ecclesiam unam

3-2014Editorial

Robert Svatoň, Jedna církev a její jednota (8–27)

Kurt kardinál Koch, Jednota církve v ekumenické perspektivě (28–41)

Roberto Repole, Církev, zárodek jednoty (42–54)

Christian Stoll, Petr v rámci celku. H. U. von Balthasar o postavení Petra v catholice (55–61)

Jan-Heiner Tück, Primát společenství. Od Benedikta XVI. k Františkovi. Úvahy o Petrově službě ve třetím tisíciletí (62–78)

Emmanuel Lanne, Východní katolické církve – most nebo zeď mezi pravoslavnými a katolickými církvemi (79–85)

Karl-Heinz Menke, Svár ostrých kontroverzí. Závěrečná mariologická kapitola koncilní konstituce o církvi Lumen gentium (86–102)

 

Abstracts

2/2014: Zdraví

2-2014Editorial

Jean-Pierre Batut, Od přirozenosti ke slávě, milost nemoci (7–17)

Hans Urs von Balthasar, Zdraví mezi vědou a moudrostí (18–29)

David C. Schindler, Zdraví a svatost (30–46)

Adam Mackerle, Zdraví v Bibli. Antropologicko-teologický nástin tématu (47–65)

Lukáš Jan Fošum OP, Zdraví, kvalita život a human flourishing (66–75)

David Vopřada, Svátosti – Kristův lék u církevních otců (74–86)

Pavel Vojtěch Kohut OCD, „Aby se na něm zjevily Boží skutky“ (Jan 9, 3). Od etologie nemoci ke zprostředkující úloze zdravotního stavu (87–97)

Jana Maroszová, O chlebě života a hořkých pilulkách (98–110)

Abstracts

1/2014: Apologie a apologetika

Editorial

William Levada, Naléhavá potřeba nové apologetiky pro církev 21. století (9–17)

Vincent Carraud, Neaktuální apologetika a aktuální apologeta (18–28)

Marie-Françoise Baslez, Je třeba se hájit? Jak se hájit? Situace mučedníků prvních staletí (29–39)

Pierre Glaudes, Podobenství „fin de siècle“ a apologetika. Léon Bloy „Člověk není dokonalý“ (40–55)

Pavol Hrabovecký, Výzvy G. K. Chestertona pre novú apologetiku (56–70)

Nicola Reali, „Aggiornamento“ apolgoetiky mezzi teologi a pastorací (70–79)

Abstracts