Nové číslo MKR Communio s tématem „hranice“

Vyjádřit zkušenost člověka, jenž prožívá svůj život v rámci limitů a mezí, které mu určují prostor, čas i jeho vlastní přirozenost, ale též vystihnout bytostnou lidskou touhu a schopnost dané limity a meze překračovat. Oběma směry se vydávají příspěvky obsažené v 96. svazku Mezinárodní katolické revue Communio. Samotné texty nového čísla lze rozdělit do dvou celků. První z nich tvoří články zaměřující se na otázku hranic a jejich překračování z hlediska současné kultury a filosofie. Nalezneme zde jazykovou analýzu pojmu „hranice“ (Paul Victor Desarbres), dále zamyšlení nad fenoménem emancipace v období moderny (Hans Schelkshorn) a nad problémem limitů soudobých pokusů o „vylepšování“ člověka (Jochen Sautermeister), nakonec nechybí úvaha o nezbytnosti zasazení lidské osoby do dějin a kultury (Petr Macek). Následující skupina článků se táže po teologickém a spirituálním smyslu lidské ohraničenosti. Čtveřice autorů z řady členů redakční rady časopisu (Pavel Frývaldský, Jan Hojda, Barbora Šmejdová a Robert Svatoň) promítají do svých úvah perspektivu dějin spásy, a zúročují kategorie z teologie stvoření a trojiční nauky. Číslo je doplněno textem věnujícím se problematice veřejného konsensu. Přijměme nový svazek jako inspiraci v objevování pravé svobody člověka, která dokáže integrovat rovněž protiklady, jimiž jsou přijetí hranic a jejich překračování.