Život člověka jako cesta: téma nového čísla MKR Communio

Nové číslo Mezinárodní katolické revue Communio (sv. 88), které právě vychází, je tematicky věnováno člověku a jeho životnímu příběhu. Spojnici mezi oběma přitom tvoří motiv cesty. Homo viator, člověk putující po svých životních stezkách, je v jednotlivých článcích předkládaného čísla nahlížen z perspektivy biblických vyprávění, starověkých mýtů, barokních románů, ale i z pohledu současné kultury a umění.

Biblista Vojtěch Brož seznamuje čtenáře s putováním vybraných postav i celého lidu Staré i Nové smlouvy. Vídeňský teolog Jan-Heiner Tück se s pomocí výkladů křesťanských myslitelů soustředí na Odyssea, jehož osudy jsou mytickým zpracováním našeho tématu. V díle významného německého literáta Grimmelshausena nachází obraz životní cesty barokního člověka germanistka Jana Maroszová. Literaturu s kinematografií ve svém příspěvku propojuje pražský teolog Karel Sládek, který je autorem článku nazvaného Člověk na cestě v románech Jacka Kerouacka a ve filmu Andreje Tarkovského. Tento rozmanitý a členitý pohled na lidské putování životem doplňuje závěrečná studie Pavla Kilbergra zabývající se etikou ctností u středověkých i současných autorů.