Svědomí a výchova ke svobodě – nové číslo revue Communio

 

O Boží pedagogice, s níž vede Bůh svůj lid v dějinách spásy, se zamýšlí příspěvek z biblické teologie (Jaroslav Brož); z pohledu spirituální teologie je formace svědomí zasazena do živého a důvěrného vztahu s Bohem (Luisa Karczubová); na příkladu Johna Henryho Newmana je patrné, jak se rozhodování podle hlasu svědomí promítá do konkrétního duchovního zápasu teologa a „muže církve“ (Hermann Geißler); případ, kdy svědomí naráží na omyl, je s poctivostí reflektován ve škole myšlení sv. Tomáše (Servais-Théodore Pinckaers); cesty k uskutečňování integrální výchovy mladého člověka jsou promýšleny ve světle života v komunitě Archa (Francisco Bastitta Harriet); na závěr nechybí zkušenost s formací svědomí ve specifickém prostředí kláštera (Dom Samuel).

Tematicky ucelené číslo doplňuje text, který připomíná padesáté výročí úmrtí Adrienne von Speyr, švýcarské mystičky a spolupracovnice Hanse Urse von Baltahasara (Robert Svatoň).